Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmC 5764/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-07-17

XVII AmC 5771/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2012

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 97%

Wspólna treść

sporne postanowienie, interes konsumentów, postanowienie umowne, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, decyzja prezesa urzędu ochrony, przedsiębiorca, rejestr klauzul, umowa z konsumentem, pozwany, prezes urzędu ochrony konkurencji, uznanie postanowienia wzorca umowy, fakt stosowania, usługa telekomunikacyjna, dobry obyczaj, nowy wzorzec umowny, stosowanie wzorca umownego, spółka cywilna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona zbiorowych interesów konsumentów, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • sporne postanowienie, interes konsumentów, postanowienie umowne, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, decyzja prezesa urzędu ochrony, przedsiębiorca, rejestr klauzul, umowa z konsumentem, pozwany, prezes urzędu ochrony konkurencji, uznanie postanowienia wzorca umowy, fakt stosowania, usługa telekomunikacyjna, dobry obyczaj, nowy wzorzec umowny, wezwanie do zapłaty, dostawca usługi, stosowanie wzorca umownego, spółka cywilna, pakiet
Zobacz»

XVII AmC 5765/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2012

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 96%

Wspólna treść

sporne postanowienie, interes konsumentów, postanowienie umowne, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, decyzja prezesa urzędu ochrony, rejestr klauzul, umowa z konsumentem, pozwany, prezes urzędu ochrony konkurencji, uznanie postanowienia wzorca umowy, fakt stosowania, usługa telekomunikacyjna, dobry obyczaj, nowy wzorzec umowny, stosowanie wzorca umownego, spółka cywilna pod firmą, ukaranie przedsiębiorcy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona zbiorowych interesów konsumentów, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • ponowne podłączenie, pakiet podstawowy, sporne postanowienie, interes konsumentów, postanowienie umowne, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, decyzja prezesa urzędu ochrony, rejestr klauzul, umowa z konsumentem, pozwany, prezes urzędu ochrony konkurencji, uznanie postanowienia wzorca umowy, fakt stosowania, usługa telekomunikacyjna, dobry obyczaj, nowy wzorzec umowny, stosowanie wzorca umownego, spółka cywilna pod firmą, ukaranie przedsiębiorcy
Zobacz»

XVII AmC 5774/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2012

Data publikacji: 24 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

wzorzec umowny, abonent, interes konsumentów, sporne postanowienie, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, decyzja prezesa urzędu ochrony, postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, rejestr klauzul, umowa z konsumentem, pozwany, prezes urzędu ochrony konkurencji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • urządzenie abonenckie, wzorzec umowny, dostawca usługi, abonent, wysokość kary umowna, szkodę dostawcy, interes konsumentów, sporne postanowienie, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, decyzja prezesa urzędu ochrony, postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, rejestr klauzul, umowa z konsumentem, forma kary umownej, pozwany, dostarczenie urządzenia, biuro obsługi, prawo dochodzenia odszkodowania, prezes urzędu ochrony konkurencji
Zobacz»

XVII AmC 3814/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2012

Data publikacji: 9 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

ochrona konkurencji i konsumentów, klauzula, interes konsumentów, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, pozwany, dobry obyczaj, decyzja prezesa, postanowienie umowne, uznanie postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona zbiorowych interesów konsumentów, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • ochrona konkurencji i konsumentów, złożenie reklamacji, klauzula, interes konsumentów, wykonany przewóz, potrącenie z należności, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, pozwany, dobry obyczaj, decyzja prezesa, wierzytelność, postanowienie umowne, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, uznanie postanowienia, zbiorowy interes konsumenta, ogólny warunek świadczenia usług, odwołanie od decyzji prezesa, klient
Zobacz»

XVII AmC 2027/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2012

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa z konsumentem, dobry obyczaj, interes konsumentów, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie umowne, uznanie postanowienia wzorca umowy, pozwany, stosowanie wzorca umownego, przedsiębiorca, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi transportowej, umowa z konsumentem, regulamin świadczenia usługi, dobry obyczaj, odrzucenie pozwu, interes konsumentów, zawartość przesyłki, obrót krajowy, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie umowne, pozwana spółka, uznanie postanowienia wzorca umowy, ochrona interesów konsumentów, pozwany, faktyczna zawartość, stosowanie wzorca umownego, przedsiębiorca, klauzula, odpowiedzialność za opóźnienie, nienależyte wykonanie
Zobacz»

XVII AmC 2026/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2012

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa z konsumentem, dobry obyczaj, postanowienie umowne, interes konsumentów, klauzula, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, stosowanie wzorca umownego, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi transportowej, umowa z konsumentem, regulamin świadczenia usługi, dobry obyczaj, nienależyte wykonanie, odrzucenie pozwu, postanowienie umowne, interes konsumentów, klauzula, pozwany, obrót krajowy, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, przewóz, ochrona interesów konsumentów, prawo przewozowe, pozwana spółka, stosowanie wzorca umownego, przedsiębiorca, odpowiedzialność
Zobacz»

VI ACa 1581/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 18 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, przedsiębiorca, klauzula, dobry obyczaj, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie umowne, stosowanie wzorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, odbiór lokalu, przedsiębiorca, klauzula, kara umowna, dobry obyczaj, nowy wzorzec, zwracana kwota, kontrola abstrakcyjna, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, nabywca lokali, postanowienie umowne, kontrola incydentalna, stosowanie wzorca, odmowa podpisania protokołu odbioru, odbiór z powodu, nowy projekt
Zobacz»

XVII AmC 5533/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, postanowienie umowne, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, prezes
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, zryczałtowana opłata, postanowienie wzorca umowy, kowalik, pisemne wezwanie, postanowienie umowne, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek, prezes, główne świadczenie strony, wysłanie wezwania do zapłaty, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, niedozwolony charakter, konkretne postanowienie wzorca, kontrola wzorca umownego, równowaga kontraktowa stron
Zobacz»

XVII AmC 3532/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2012

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

interes konsumentów, wzorzec umowny, klauzula, postanowienie umowne, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia, przedsiębiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, wzorzec umowny, klauzula, postanowienie umowne, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, posiadacz, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia, rachunek oszczędnościowo, umowa rachunku, domniemanie doręczenia, poczta, zakwestionowane postanowienie, zamknięcie rachunków, pozwany bank, przedsiębiorca, pozwany, rozszerzona prawomocność
Zobacz»

XVII AmC 3531/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2012

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

interes konsumentów, wzorzec umowny, klauzula, postanowienie umowne, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia, przedsiębiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, wzorzec umowny, klauzula, postanowienie umowne, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, zamknięcie rachunków, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia, rachunek oszczędnościowo, posiadacz, umowa rachunku, domniemanie doręczenia, zakwestionowane postanowienie, pozwany bank, przedsiębiorca, pozwany, rozszerzona prawomocność, korespondencja
Zobacz»

VI ACa 15/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, przedsiębiorca, rejestr klauzul, wzorzec umowny, ochrona konkurencji i konsumentów, stosowanie wzorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, przedsiębiorca, podwyższenie standardu, decyzja producentów, naruszenie interesu konsumenta, cena, indywidualny interes konsumenta, rejestr klauzul, konsument prawa odstąpienia, wzorzec umowny, przyznanie konsumentowi, przedmiotowe postanowienie, odstąpienie od umowy, producent samochodu, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek konsumentów, stosowanie wzorca, zmiana w przypadku
Zobacz»

XVII AmA 46/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 października 2017

Data publikacji: 24 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

przedsiębiorca, wzorzec umowny, interes konsumentów, klauzula, uznanie postanowienia wzorca umowy, postanowienie umowne, prezes urzędu ochrony konkurencji, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, umowa z konsumentem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, konsument, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorca, wzorzec umowny, interes konsumentów, kara pieniężna, trybunał sprawiedliwości, zbiorowy interes konsumenta, prawo unijne, klauzula, uznanie postanowienia wzorca umowy, postanowienie umowne, inwestor, prawo polski, klauzula wpisana do rejestru, prezes urzędu ochrony konkurencji, pozwany przedsiębiorca, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, powołana uchwała sądu najwyższego, rejestr postanowień wzorców umowy, niedozwolone postanowienie, umowa z konsumentem
Zobacz»

XVII AmC 1784/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2010

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

ochrona konkurencji i konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, postanowienie umowne, interes konsumentów, rejestr klauzul, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • zawiadomienia banków, ochrona konkurencji i konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, bank o zmianie, instytucja doręczenia zastępczego, kwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy, wyrok zaoczny, adres, postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie umowne, sytuacja konsumentów, interes konsumentów, korespondencja, rejestr klauzul, prowadzenie rachunku, regulamin otwierania, zasada równouprawnienia stron umowy, przedsiębiorca
Zobacz»

XVII AmC 2974/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, postanowienie umowne, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, interes konsumentów, regulamin, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, przypadek rezygnacji, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, koszt dostawy, postanowienie umowne, ochrona konkurencji i konsumentów, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa, warszawa
Zobacz»

XVII AmC 4324/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2012

Data publikacji: 10 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, postanowienie umowne, uznanie postanowienia wzorca umowy, klauzula, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, zakwestionowane postanowienie, wzorzec umowny, postanowienie umowne, uznanie postanowienia wzorca umowy, regulamin konkursu, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, przedmiotowe postanowienie, siedziba organizatorów, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, przedmiotowy regulamin, obrót z konsumentami, powództwo o uznanie postanowienia, rozszerzona prawomocność wyroków, wytoczenie powództwa, powstanie na tle, zakwestionowana klauzula
Zobacz»

XVII AmC 2905/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2011

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, interes konsumentów, wzorzec umowny, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • opłata za wezwanie, dobry obyczaj, klauzula, kasa, interes konsumentów, tabela opłat i prowizji, wzorzec umowny, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, wysłanie wezwania do zapłaty, pożyczkobiorca, wyrok zaoczny, postanowienie umowne, zakwestionowane postanowienie, pozwany przedsiębiorca, klauzula umowna, wypowiedzenie umowy, kredyt konsumencki, wniosek o połączenie
Zobacz»

XVII AmC 1541/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2017

Data publikacji: 8 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie umowne, wzorzec umowy, klauzula, przedsiębiorca, wzorzec umowny, pozwany, interes konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży usług, termin zrealizowania, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie umowne, wzorzec umowy, klauzula, usługa budowlana, przedsiębiorca, nowy wzór, wzorzec umowny, przyczyna niezależna, nienależyte wykonanie zobowiązania, prawo i obowiązek konsumentów, zakwestionowane postanowienie, pozwany, interes konsumentów, odpowiedzialność
Zobacz»

XVII AmC 278/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2012

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie wzorca umowy, rejestr klauzul, postanowienie umowne, interes konsumentów, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, adres bądź siedziba, adresat, ochrona konkurencji i konsumentów, warunek ubezpieczenia na życie, postanowienie wzorca umowy, rejestr klauzul, możliwość zapoznania, postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, kwestionowane postanowienie, adres korespondencyjny, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, wzorzec umowny, przedmiotowa klauzula, analogiczne uprawnienie, towarzystwo ubezpieczeń, główne świadczenie strony, warszawa
Zobacz»

XVII AmA 26/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 października 2021

Data publikacji: 26 lipca 2023

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, postanowienie umowne, prezes urzędu ochrony konkurencji, urząd ochrony konkurencji i konsumenta, interes konsumentów, wzorzec umowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona zbiorowych interesów konsumentów, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, nabywca, deweloper, lokal, postanowienie wzorca umowy, postanowienie umowne, prezes urzędu ochrony konkurencji, urząd ochrony konkurencji i konsumenta, niedozwolone postanowienie umowne, spółka, ustawa o ochronie konkurencji, kara umowna, podział nieruchomości wspólnej, interes konsumentów, wzorzec umowny, możliwość negocjacji, cena brutto, naruszenie równowagi, brak zagrożenia, stosowanie postanowień wzorców umowy
Zobacz»

XVII AmC 2473/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2012

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

interes konsumentów, decyzja prezesa, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie wzorca umowy, klauzula, stosowanie wzorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, uprzednia zapłata, decyzja prezesa, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, spółka kary umowna, powodowe stowarzyszenie, postanowienie wzorca umowy, klauzula, zaniechanie stosowania, deweloper, pozew, cena netto, przedwstępna umowa ustanowienia, główne świadczenie strony, stosowanie wzorca, kwestionowane postanowienie, przedwstępna umowa sprzedaży lokalu, ochrona interesów konsumentów, sporządzenie stosownej umowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Dzierżko
Data wytworzenia informacji: