Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 1201/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-10-18

XIII Ga 658/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 stycznia 2020

Data publikacji: 27 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kodeks spółek handlowych, spółka osobowa, komandytariusz, zmiana umowy spółki, wspólnik spółki, umowa spółki komandytowej, komplementariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • kodeks spółek handlowych, wystąpienie wspólnika ze spółki, spółka osobowa, komandytariusz, wypowiedzenie umowy spółki, zmiana umowy spółki, przepis kodeksu spółek handlowych, przepis kodeksu cywilnego, wspólnik spółki, prawo spółki, wspólnik ze spółki jawnej, skutek natychmiastowy, porozumienie wspólników, komentarz, umowa spółki komandytowej, reda, spółka ze skutkiem, występujący wspólnik, termin wypowiedzenia, komplementariusz
Zobacz»

XIII Ga 840/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 grudnia 2019

Data publikacji: 19 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kodeks spółek handlowych, spółka osobowa, komandytariusz, zmiana umowy spółki, wspólnik spółki, umowa spółki komandytowej, komplementariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • kodeks spółek handlowych, wystąpienie wspólnika ze spółki, spółka osobowa, komandytariusz, wypowiedzenie umowy spółki, zmiana umowy spółki, przepis kodeksu spółek handlowych, przepis kodeksu cywilnego, wspólnik spółki, prawo spółki, wspólnik ze spółki jawnej, skutek natychmiastowy, porozumienie wspólników, komentarz, umowa spółki komandytowej, reda, spółka ze skutkiem, występujący wspólnik, termin wypowiedzenia, komplementariusz
Zobacz»

X GC 1171/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 marca 2020

Data publikacji: 7 listopada 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

głos, komandytariusz, kodeks spółek handlowych, komplementariusz, uchwała wspólnika, umowa spółki komandytowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • głos, przewodniczący posiedzenia, komandytariusz, wypis z aktów notarialnych, kodeks spółek handlowych, zaskarżona uchwała, zgromadzenie, udzielenie zabezpieczenia, głosowanie jawne, przepis kodeksu spółek handlowych, komplementariusz, uchwała wspólnika, umowa spółki komandytowej, sala obrad, wkład pieniężny, powzięcie uchwały, konsorcjum, kworum, większość, liczba głosów
Zobacz»

I ACa 358/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2013

Data publikacji: 24 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zmiana umowy spółki, uchwała wspólnika, kodeks spółek handlowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • interes spółki, zmiana umowy spółki, pokrzywdzenie wspólnika, sprzeczność uchwały z umową, dobry obyczaj, uchwała wspólnika, kodeks spółek handlowych, sprzeczność z umową spółki, uszczuplenie praw udziałowych, powództwo o uchylenie uchwały, użycie spójnika, naruszenie umowy spółki, zgromadzenie wspólnika, przeniesienie udziałów, wyrażenie, prawo pierwokupu, pozwana spółka, godzenie uchwały, powództwo o stwierdzenie, zbyty udział
Zobacz»

VI GC 259/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 21 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zmiana umowy spółki, uchwała, zarząd, głos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zmiana umowy spółki, uchwała, udziałowiec, interes spółki, zgromadzenie wspólnika, projektowana zmiana, zarząd, zmiana statutów, dopłata, zaproszenie, kapitał zakładowy, proponowana zmiana, dobry obyczaj, pozwana spółka, podwyższenie kapitału, zawiadomienie, zakres zmiany, nowy tekst, zapis umowy spółki, głos
Zobacz»

VIII GC 63/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2022

Data publikacji: 6 czerwca 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

komandytariusz, spółka osobowa, uchwała wspólnika, komplementariusz, wspólnik spółki, spółka komandytowa, umowa spółki, kodeks spółek handlowych, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • komandytariusz, spółka osobowa, uchwała wspólnika, komplementariusz, protokół z dni, skarżona uchwała, wspólnik spółki, spółka komandytowa, wspólnik spółki osobowej, uchwała wspólników spółki, umowa spółki, zgromadzenie wspólnika, komandytariusz spółki, poświadczenie dziedziczenia, zysk, nieważność uchwały, e, kodeks spółek handlowych, uchwały nieistniejące, zarząd
Zobacz»

XIII GC 1431/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 21 listopada 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

udział w zysku, zmiana umowy spółki, zobowiązanie spółki, zwykła czynność, uchwała wspólnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • wypłata zysku, wyłączenie zysku, udział wspólników, wypowiedzenie umowy spółki, udział w zysku, przeznaczenie zysku, koniec roku obrotowego, zmiana umowy spółki, spółka przez wspólników, spółka jawna, zobowiązanie spółki, nadwyżka, czynność spółki, zwykła czynność, uchwała wspólnika, pozostawienie zysku, spłacenie, pokrycie zobowiązań, odpowiednia kwota na pokrycie, zysk spółki
Zobacz»

XIII Ga 474/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 19 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

rejestr, spółka handlowa, zmiana umowy spółki, wspólnik spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • wniesienie wkładów, wkład wspólnika, wartość wkładów, rejestr, umowa spółki jawna, przystąpienie do spółki, rodzajów wkładów, wysokość udziału kapitałowego, spółka handlowa, udział kapitałowy wspólników, nowy wspólnik, zysk i strata, zmiana umowy spółki, wniosek o wpis, wspólnik spółki, krajowy rejestr sądowy, wspólnik spółki jawnej, dokonanie zmiany umowy, zobowiązanie wspólników, wpis do rejestru
Zobacz»

I ACa 1413/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 21 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa spółki, głos, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, ustalenie nieważności umowy, rozwiązanie spółki, głos, wkład niepieniężny, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała, świadome powzięcie, oświadczenie woli, prokura, interes prawny, umowa przeniesienia własności nieruchomości, powzięcie decyzji i wyrażenia, podatek od czynności cywilnoprawnej, udział o wartości nominalnej, zgromadzenie wspólnika, decyzja i wyrażenie woli, zawieranie umowy spółki, prokurent, postępowanie podatkowe
Zobacz»

I ACa 381/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 lipca 2015

Data publikacji: 16 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz, wspólnik spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • ważny powód, spółka komandytowa, komandytariusz, pozwany, wykluczenie wspólnika, komplementariusz, konkretna spółka, rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, spółka grupy, finansowa spółka, status spółki, funkcjonowanie spółki, groźba, wspólnik spółki, utrata zaufania, działalność spółki, brak wyłączenia, wycena udziałów, wspólnik w spółce
Zobacz»

VI ACa 94/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

spółka osobowa, spółka komandytowa, wspólnik spółki, uchwała wspólnika, prowadzenie spraw spółki, komplementariusz, kodeks spółek handlowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka osobowa, spółka komandytowa, wspólnik spółki, uchwała wspólnika, prowadzenie spraw spółki, rezultat przyjęcia, ustalenie nieistnienia, komplementariusz, wspólnik spółki komandytowej, współuczestnictwo konieczne, kodeks spółek handlowych, zaskarżona uchwała, proces o ustalenie, spółka partnerska, uchwała wspólników spółki, sądowe potwierdzenie, nieważność uchwały, pozbawienie wspólnika prawa, wielostronna czynność prawna, legitymacja
Zobacz»

VII AGa 1614/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2020

Data publikacji: 19 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

uchwała, zmiana umowy spółki, zgoda wspólnika, głos, członek zarządu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, zmiana umowy spółki, rada nadzorcza, głosowanie, podwyższenie kapitału zakładowego, objęcie nowych udziałów, przymusowe umorzenie udziału, zgoda wspólnika, dotychczasowy wspólnik, zaskarżona uchwała, głos, zaskarżenie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, członek zarządu, zakres zmiany, podwyższony kapitał zakładowy, prawo pierwszeństwa, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, prawo udziałowe wspólnika, automatyczne umorzenie
Zobacz»

I ACa 1169/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 7 lutego 2017

Data publikacji: 24 marca 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

komplementariusz, umowa spółki komandytowej, komandytariusz, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała wspólnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka komandytowa, likwidator spółki, komplementariusz, niemożność osiągnięcia celu spółki, kandydat na kuratora, wniesienie wkładów, umowa spółki komandytowej, żądanie wspólnika, rozwiązanie pozwanej spółki, konflikt pomiędzy wspólnikami, komandytariusz, spór sądowy, stosunek spółki, działalność, wieża, wybór osoby, brak środków finansowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ważny powód, uchwała wspólnika
Zobacz»

I ACa 137/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2015

Data publikacji: 12 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

uchwała, zmiana umowy spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, zmiana w umowie spółki, interes spółki, zaskarżona uchwała, pokrzywdzenie wspólnika, członka rady nadzorczej, stwierdzenie nieważności uchwały, dobry obyczaj, dokonanie zmian w umowie, zmiana umowy spółki, zgromadzenie wspólnika, indywidualna kontrola, spółka uchwał, zmiana do umowy, prawo udziałowe, prawo wspólników, uchylenie uchwały, odmowa dokonania zmiany, kontrola wspólników, wyłączenie indywidualne
Zobacz»

VIII GC 181/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2013

Data publikacji: 29 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

głos, uchwała, zmiana umowy spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • głos, prawo udziałowe, uchwała, wartość nominalna, interes spółki, równa wartość, zmiana umowy spółki, prawy głos, pokrzywdzenie wspólnika, dobry obyczaj, udział, nierówne wartości, świadczenie wspólników, zaskarżona uchwała, prawo przyznane osobiście, uchwała dotycząca zmiany umowy, prawo głosu na zgromadzeniu, sposób liczenia głosów, głos na zgromadzeniu wspólników, różna wartość
Zobacz»

I ACa 1133/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 października 2017

Data publikacji: 18 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

członek zarządu, postanowienie umowy spółki, zmiana umowy spółki, uchwała wspólnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • pokrzywdzenie wspólnika, zaskarżona uchwała, uznanie powództwa, prezes zarządów, pozwana spółka, dobry obyczaj, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, członek zarządu, nabycie i zbycie nieruchomości, stwierdzenie nieważności, interes mniejszościowego wspólnika, żądanie uchylenia uchwały, podejmowanie uchwały, postanowienie umowy spółki, zmiana umowy spółki, wartość kapitału zakładowego, konflikt osobisty, przesłanka uchylenia, uchwała wspólnika, zgromadzenie wspólników z dniem
Zobacz»

XIII Ga 1120/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 czerwca 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zmiana umowy spółki, spółka handlowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • wystąpienie wspólnika ze spółki, zmiana umowy spółki, wspólnik ze spółki jawnej, skład osobowy wspólników, zmiana składu osobowego, wspólnik na mocy, wypowiedzenie umowy spółki, stosunek spółki, wpisanie zmiany, porozumienie wspólników, postanowienie referendarza, umowa spółki jawna, natura stosunku, śmierć wspólnika, odmowa wpisania, sposób wystąpienia, zmiana przedmiotu działalności, spółka handlowa, skutek natychmiastowy, moc porozumienia
Zobacz»

XIII Ga 182/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 września 2017

Data publikacji: 4 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa spółki, udział w zysku, zobowiązanie spółki, rejestr
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, otwarcie likwidacji, wypłata zysku, sposób zakończenia działalności spółki, rok obrotowy, wypowiedzenie umowy spółki, spółka jawna, udział w zysku, zobowiązanie spółki, przeznaczenie zysku, udział wspólników, wyłączenie zysku, rozwiązanie spółki i otwarcie, rejestr, nadwyżka, zaistnienie przyczyny, majątek spółki, przyczyna rozwiązania spółki, rejestr przedsiębiorców, wierzyciel
Zobacz»

I ACa 367/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 16 października 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa spółki, kodeks spółek handlowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, wypowiedzenie umowy spółki, przyczyna rozwiązania spółki, udział kapitałowy, prawo do przejęcia majątku, pozwany, rozwiązanie umowy spółki, ważny powód, przejęcie majątku spółki, występujący wspólnik, kodeks spółek handlowych, obowiązek rozliczenia, przedsiębiorstwo, umowa spółki jawna, badanie motywów, przepis kodeksu spółek handlowych, udział pieniężny, sklep meblowy, spółka dwuosobowa, konflikt
Zobacz»

IX GC 605/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 grudnia 2017

Data publikacji: 27 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

uchwała, wspólnik spółki, głos, zmiana umowy spółki, kodeks spółek handlowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, wspólnik spółki, głos, nieruchomość spółki, świadczenie wspólników, zmiana umowy spółki, ilość posiadanych udziałów, posiadany udział w spółce, zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, walne zgromadzenie wspólników, utrzymanie nieruchomości, budynek spółki, gmina i skarb państwa, stwierdzenie nieważności, hala targowa, obiekt hali, kodeks spółek handlowych, koszt związany z utrzymaniem, spółka w dniach
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Janas,  Anna Gałas
Data wytworzenia informacji: