Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXV C 1368/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2020-08-03

I ACa 775/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

dzień zawarcia ugody, strona ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, dzień zawarcia ugody, strona ugody, pozwany, data zawarcia ugody, współpraca handlowa, nakaz zapłaty, skapitalizowana odsetka, dalsza należność, numer faktury, termin faktur, uzyskanie rabatów, wpłata strony, zapis ugody, należność główna, zadłużenie strony, płatność, powstanie w związku, zakres odpowiedzialności strony, przedmiot ugody
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

postanowienie ugody, zawarcie ugody, treść ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn, akt sądu rejonowego
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

pozwany, zawarcie ugody, strona ugody, treść ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie, sprawca wypadku, dalsze roszczenie odszkodowawcze, ugoda pozasądowa
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny, sprawca
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

rata, wierzytelność, pozwany, zawarcie ugody, odsetki umowne, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • rata, wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, umowa, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

treść ugody, strona ugody, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody, umowa, zamiar strony
Zobacz»

I ACa 298/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zawarcie ugody, strona ugody, pozwany, rata, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, umowa ugody, strona ugody, ostatnia strona, powodowa spółka, pozwany, dokument ugody, podpisany dokument, należność, rata, kwota wynikająca z ugody, płatność, określenie żądania, warunek ugody, kwota, faktura vat, realizacja ugody, umowa dostawy, oferta, istniejący stosunek
Zobacz»

X C 3123/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

kredyt, treść ugody, rata, pozwany, bank, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • podpisanie ugody, kredyt, treść ugody, rata, skutek prawny ugody, niepewność, pozwany, bank, zapis ugody, wpływ błędów, dokument oświadczenia, zobowiązanie wobec banków, zobowiązanie, zakres spłaty, ugoda strony, podpis na dokumentach, syn stron, kolejna rata, potwierdzenie wpłaty, złożyć podpis
Zobacz»

I ACa 988/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 27 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pozwany, zobowiązanie, treść ugody, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • dług, weksel, pozwany, płatność raty, zobowiązanie, obowiązek solidarnej zapłaty, spółka, zobowiązanie wekslowe, uchybienie w płatności, wpływ błędów, rata ugody, treść ugody, rata, umowne odsetki, nakaz zapłaty, rozwiązanie ugody, odnowienie, ugoda zawarta przez strony, brak rozeznania, opóźnienie w płatności
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

rata, dłużnik, zawarcie ugody, umowa, pozwany, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • podjęcie działań windykacyjnych, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność, zobowiązanie, harmonogram
Zobacz»

I C 1018/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pozwany, wierzytelność, odsetki umowne, treść ugody, kwota, umowa kredytów, zobowiązanie, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • pozwany, umowa ugody, przedawnienie, umowa bankowa, wierzytelność, roszczenie, wypowiedzenie ugody, odsetki umowne, treść ugody, kwota bazowa, oświadczenie o cofnięciu pozwu, dzień złożenia pozwu, wysokość odsetki, siostra żony, kwota, dwukrotność, umowa kredytów, zobowiązanie, wysokość równa, opóźnienie
Zobacz»

I ACa 596/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 stycznia 2021

Data publikacji: 21 września 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

treść ugody, strona ugody, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, strona ugody, śmierć córki, data zawarcia ugody, zawarcie ugody, ugoda pozasądowa, ustępstwo, odszkodowanie, dalsze roszczenie, wygaśnięcie stosunku prawnego, przedmiot ugody, dodatkowe zadośćuczynienie, definitywne zakończenie, przedmiotowa czynność prawna, pogorszenie sytuacji życiowe, moc ugody, znaczne pogorszenie, przesłuchanie strony powodowej, zarzut naruszenia, roszczenie o zadośćuczynienia
Zobacz»

VIII Ga 321/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 stycznia 2020

Data publikacji: 17 marca 2020

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

treść ugody, zawarcie ugody, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • szkoda, pierwsze wezwanie do zapłaty, oświadczenie woli, tekst ugody, treść ugody, zawarcie ugody, draft, umowa, intencja strony, pozwany, rozmowa, najem pojazdu zastępczego, zdanie drugie, podpisanie ugody, załącznik, ostateczny tekst, zamiar strony, bezpośrednia likwidacja, zgodny zamiar, zapis
Zobacz»

I ACa 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

zawarcie ugody, strona ugody, treść ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • uczestniczka, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zawarcie ugody, darowizna, nakład, strona ugody, wpływ błędów, treść ugody, przedmiotowa ugoda, spadkodawca, ugoda sądowa, wnioskodawczyni, oświadczenie woli, zawieranie ugody, prawdziwy stan rzeczy, dział spadków, zasady współżycia społecznego, nieruchomość, czynność prawna
Zobacz»

I C 3679/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 15 stycznia 2018

Data publikacji: 19 marca 2018

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

ugoda, wierzytelność, odsetki umowne, pozwany, wyciąg z księgi, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, wierzytelność, wypowiedzenie ugody, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, bankowy tytuł egzekucyjny, łaska, księga rachunkowa banku, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, załącznik do umowy cesji, przedmiotowa wierzytelność, wyciąg z księgi, realizacja ugody, dowód nadania, bank, stosunek prawny, porada
Zobacz»

I C 348/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kredyt, zawarcie ugody, treść ugody, bank, pozwany, strona ugody, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • kredyt, zawarcie ugody, groźba, treść ugody, bank, dług, zawezwanie do próby ugodowej, kredyt hipoteczny, pozwany, rata kredytów, spłata kredytów, podział majątku, strona ugody, rata, skutek prawny ugody, błąd, lokal, zgoda na zwolnienie, próba przejęcia, oświadczenie
Zobacz»

I ACa 185/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2012

Data publikacji: 10 września 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

dzień zawarcia ugody, zapłata, pozwany, opóźnienie, odsetki umowne, kwota, odsetki ustawowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • dzień zawarcia ugody, sporna kwota, litera, zapłata, zapłata sporna, pozwany, pozwana spółka, interes prawny w dochodzeniu, opóźnienie, płatność, odsetki umowne, termin zapłaty, interes prawny powódki, zapłata odsetek umownych, wysokość odsetek maksymalnych, termin kwot, kwota, odsetka w wysokość, odsetki ustawowe, dochodzenie roszczenia
Zobacz»

II Ca 1586/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

treść ugody, rata, pozwany, kwota, wierzytelność, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • śródmieście w krakowie, tytuł wykonawczy, treść ugody, rata, ugoda sądowa, punkt, rata ugody, przelew kwot, rachunek wierzyciela, pozwany, polecenie przelewów, kwota, wierzytelność, umorzenie zobowiązania, potrącenie, zapłata, pozbawienie wykonalności, przedmiotowa ugoda, należność, uznanie rachunku
Zobacz»

I C 156/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 17 listopada 2015

Data publikacji: 22 stycznia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

pozwany, postanowienie ugody, zobowiązanie, rata, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • pozwany, oświadczenie woli, postanowienie ugody, dopłata, ponowne zamieszkanie, wypadek zwłoki w płatności, podział majątku, odsetka na wypadek zwłoki, odnowienie, notariusz, zeznanie powódki, zobowiązanie, ustawowa odsetka na wypadek, rata, świadek, mieszkanie, zawarcie ugody, wykonalność, rozwód, tytuł wykonawczy
Zobacz»

VIII Pa 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

treść ugody, zawarcie ugody, odsetka, strona ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, skapitalizowana renta wyrównawcza, zawarcie ugody, zawarta ugoda, odsetka, wzajemne ustępstwa, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda sądowa, wygaśnięcie stosunku prawnego, strona ugody, wyrok częściowy, oświadczenie woli, smycz, skutek ugody, pająk, błąd, stosunek prawny łączący strony, warunek ugody, roszczenie, ustępstwo strony
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Tomasz Gal
Data wytworzenia informacji: